Projekty

Našim poslaním je celoživotná a principiálna ochrana prírody a krajiny pre budúce generácie a zachovanie prírodného prostredia.

Spoločná propagácia 5 drevených sakrálnych pamiatok UNESCO

Ekomúzeum Dediny Dunajca

Obnova pestovania a využitia zabudnutých plodín v Národnom parku Poloniny

Poloninské pastorale

Valašská kultúra v Národnom parku Poloniny

Zhodnotenie zdravotného stavu lesných ekosystémov

Podpora činnosti Ekologického centra