Zhodnotenie zdravotného stavu lesných ekosystémov v Nadsjanskom regionálnom prírodnom parku v rámci Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty

Číslo projektu : 07/2019/UA

Realizátor : Igor Stepanovič Pyzik Ľvov (Ukrajina)

Výška grantu – dotácie : 1 500,- EURO

Aktivity projektu :

Aktivita č. 1: Lesnícko-taxačna analýza charakteristických drevín Nadsjanskom regionálnom prírodnom parku v rámci Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty

Aktivita č. 2: Tlač