Poloninské pastorale

Číslo projektu : 05/2019/SK

Realizátor : Stanislava Šiškanová Nová Sedlica (Slovensko)

Výška grantu – dotácie : 2 000,- EURO

Aktivity projektu :

Aktivita č. 1: Vyhľadávanie a spracovanie etnografického materiálu z obce Nová Sedlica v Národnom parku Poloniny

Aktivita č. 2: Nákup materiálu na súčasti krojov.

Aktivita č. 3: Výroba krojov a krojových súčasti.

Aktivita č. 4: Prezentácia krojov a tradícií na podujatiach v rámci Národného parku Poloniny.