Podpora činnosti Ekologického centra v Nadsjanskom regionálnom prírodnom parku v rámci Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty

Číslo projektu : 08/2019/UA

Realizátor : Nadsjansky regionálny prírodný park Borynja (Ukrajina)

Výška grantu – dotácie : 5 000,- EURO

Aktivity projektu :

Aktivita č. 1: Nákup vybavenia pre Ekologické centrum Nadsjanského regionálneho prírodného parku (notebook, dataprojektor, tlačiareň).

Aktivita č. 2: Vydanie dvoch letákov o prírode a histórii Nadsjanského regionálneho prírodného parku.