Valašská kultúra v Národnom parku Poloniny

Číslo projektu : 06/2019/SK

Realizátor : o. Maroš Prejsa Snina (Slovensko)

Výška grantu – dotácie : 3 000,- EURO

Aktivity projektu :

Aktivita č. 1: Nákup 10 ks mužských a 6 ženských valašských krojových súčasti pre sprievodcov do drevených chrámov v NP Poloniny a CHKO Vihorlat

Aktivita č. 2: Nákup digitálneho merača vlhkosti do dreveného chrámu v Šmigovci