Kontakt

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát

Obecný dom v Stakčíne,
Ul. SNP 574/6, 06761
Stakčín

nadacia@cbdcf.org

Správca nadácie

Miroslav Buraľ

spravca@cbdcf.org

Bankové spojenie:
Nadácia v súčasnosti má otvorený bankový účet v UniCredit Bank v Bratislave.
Bankový účet sa delí na základné imanie a nadačný fond a účty využívané pre projektové aktivity.
Pre viac informácií kontaktujte správcu nadácie spravca@cbdcf.org