Spoločná propagácia 5 drevených sakrálnych pamiatok UNESCO

Číslo projektu : 01/2019/PL

Realizátor : Zwiazwk Gmin Ziemi Gorlickej Grolice (Poľsko)

Výška grantu – dotácie : 4 995,- EURO

Aktivity projektu :

Aktivita č. 1: Výroba 5 profesionálnych filmov o 5 sakrálnych stavbách regiónu Gorlice zaradených do zoznamu dedičstva UNESCO (Drevený chrám sv. Michala Archnjela v Brunarach Wyźnych, drevený chrám sv. Michala Archanjela v Binarowej, drevený chrám sv. Paraskevii v Kwiatone, drevený chrám sv. Filipa a Jakuba v Sekovej, drevený chrám sv. Bohorodičky v Owczarach)

Aktivita č. 2: Spracovanie a vydanie sprievodcu po drevených chrámoch UNESCO v Gorliciach s QR kódmi a ich distribúcia po infocentrach v Gorliciach.