Ekomúzeum Dediny Dunajca

Číslo projektu : 02/2019/PL

Realizátor : Stowarzyszenie Spreežyna – Centrum Edukacji Nieformalnej (Poľsko)

Výška grantu – dotácie : 1 400,- EURO

Aktivity projektu :

Aktivita č. 1: Návrh, tlač a osadenie 40 informačných tabúľ na objektoch medzinárodného poľsko-slovenského Ekomúzea „Dediny Dunajca“.