Obnova pestovania a využitia zabudnutých plodín v Národnom parku Poloniny

Číslo projektu : 04/2019/SK

Realizátor : KOŠIAR o.z. Topoľa (Slovensko)

Výška grantu – dotácie : 2 000,- EURO

Aktivity projektu :

Aktivita č. 1: Výsev a spracovanie ozimnej raže na výsevnej ploche v Topoli v NP Poloniny

Aktivita č. 2: Nákup zariadení súvisiacich s obnovou spracovania a využitia poľnohospodárskych rastlín a lesných drevín

Aktivita č. 3: Zorganizovanie ukážky využitia obnovených techník na demonštračnom objekte v rámci NP Poloniny.