Výzvy na predkladanie projektov

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát vyhlasuje výzvy programu malých grantov pre aktuálne obdobie so zameraním na podporu ochrany a trvalo udržateľného využívania biodiverzity Karpát a na podporu spoločných cieľov a poslania. Aktuálne výzvy nájdete nižšie.

Výzva na predkladanie žiadostí na malé granty
do Programu malých grantov 2019 –2020

3. výzva Programu malých grantov

Projektový formulár

3rd Appeal for Small Grant Program

Project form

Termín podávania je do 31.3.2019

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát vyhlasuje 3. výzvu Programu malých grantov pre obdobie rokov 2019 – 2020 zameranú na podporu ochrany a trvalo udržateľného využívania biodiverzity Karpát a na podporu cieľov a poslania Programu UNESCO Človek a biosféra na území Karpát.