Aktuality

Sledujeme aktuálne trendy v ochrane prírody a sprístupňujeme informácie pre podporu ochrany prírody. Prinášame prehľad programových náplní projektov, aktuálne výzvy a granty v oblasti ochrany biodiverzity. Zverejňujeme záznamy z rokovaní, konferencií a dokumenty činnosti nadácie.