Kontakt

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát

Obecný dom v Stakčíne,
Ul. SNP 574/6, 06761
Stakčín

nadacia@cbdcf.org

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Správca nadácie

RNDr. Peter Straka, PhD.

Fialkové údolie 43, 811 01 Bratislava

pestraba@gmail.com

Bankové spojenie:
Nadácia v súčasnosti má otvorený bankový účet v UniCredit Bank v Bratislave.
Bankový účet sa delí na základné imanie a nadačný fond a účty využívané pre projektové aktivity.
Pre viac informácií kontaktujte správcu nadácie spravca@cbdcf.org